Zespół Szkół Technicznych im. Komandora Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie Home | Galeria | Kontakt Strona główna Galeria Kontakt
ZST Tczew
Narodowe czytanie

7 września 2013 roku uczestniczyliśmy w II edycji akcji „ Narodowe Czytanie” zainicjowanej w zeszłym roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Akcja ma na celu promocję polskiej kultury, zachęcanie do lektury książek, wzmacnianie wspólnoty narodowej, zbliżanie pokoleń.                                                                    „Narodowe Czytanie” udowadnia, że wspólna lektura pereł literatury jest nie tylko przygodą intelektualną, ale sposobem na spędzenie wolnego czasu w gronie znajomych, których łączy miłość do rodzimej literatury.

Dodano: 2013-09-12Czytaj więcej
Przetarg na wykonanie drogi pożarowej oraz odprowadzenie wód opadowych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.zst.etczew.eu
Tczew: I etap - wykonanie drogi pożarowej - nakaz - oraz odprowadzenie wód
opadowych
Numer ogłoszenia: 277230 - 2013; data zamieszczenia: 16.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dodano: 2013-09-05Czytaj więcej
Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na wykonanie drogi pożarowej oraz odprowadzenie wód opadowych

OGŁOSZENIE O WYNIKACH dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie drogi pożarowej oraz odprowadzenie wód opadowych W związku z rozstrzygnięciem postępowania na zamówienie publiczne, w którym jedynym kryterium oceny ofert była cena, Zespół Szkół Technicznych w Tczewie informuje jak niżej: 1. Po zbadaniu i ocenie ofert, na podstawie kryterium określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – tj.ceny, dokonano zgodnie z art.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wyboru najkorzystniejszej oferty firmy: P.P.H.U. „PROFIT” – Wojciech Kusa, 83-110 Tczew ul. Rejtana 1 – cena oferty: 98.999,92 zł. Oferta ta uzyskała 100 punktów. 2. Poniżej podajemy pozostałe firmy, które złożyły w przedmiotowym postępowaniu oferty, wraz z uzyskaną punktacją: - Firma „ARS” Arkadiusz Stubba Kolnik ul. Świerkowa 7, 83-032 Pszczółki – cena oferty 101.495,98 zł – 97,54 pkt, Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust.1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz w przypadku trybu przetargu nieograniczonego nie wykluczono żadnego Wykonawcy. W związku z powyższym informujemy, że umowa zostanie zawarta w dniu 6 sierpnia 2013r. Tczew dnia 01.08.2013r..

Dodano: 2013-09-05
Zaproszenie do składania ofert ...

Dodano: 2013-09-05Czytaj więcej
Zaprosenie do składania ofert .....

Dodano: 2013-09-05Czytaj więcej
kiermasz książek

W dniu jutrzejszym tj. 05.09.2013 o godzinie 10:50 na parterze odbędzie się kiermasz książęk.

Dodano: 2013-09-04
Rozpoczęcie roku szkolnego

Zapraszamy do wzięcia udziału we mszy św. z okazji inauguracji roku szkolnego 2013/2014, która zostanie odprawiona w dniu 2 września 2013 o godz. 8:00 w kościele Farnym.

Dyrektor Szkoły zaprasza na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 w ZST, które  odbędzie się dnia 2 września 2013 o godz. 11:00 w budynku szkoły.
Dodano: 2013-09-02
Informacja dla rodziców !!

Na zebranie z rodzicami zapraszamy 10 wrzesnia na godzinę 16:00, rodziców klas pierwszych na salę gimnastyczną, pozostałych rodziców do wyznaczonych klas.

Dodano: 2013-09-02
Nowy plan!!! Od 03.06.2013
Dodano: 2013-06-02
Przetarg

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ-instalacja.doc

 

Więcej plików do pobrania w zakładce przetarg po prawej stronie.

Dodano: 2013-05-22
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Zespół Szkół Technicznych im. A. Garnuszewskiego
ul. Parkowa 1, 83-110 Tczew, tel./fax (058) 531-00-15
emial: szkola@zst.etczew.eu
Strona główna | Galeria | Kontakt
Wszystie prawa zastrzeżone © 2009 - Zespół Szkół Technicznych w Tczewie