Zespół Szkół Technicznych im. Komandora Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie Home | Galeria | Kontakt Strona główna Galeria Kontakt
ZST Tczew
Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego na wykonanie drogi pożarowej oraz odprowadzenie wód opadowych

OGŁOSZENIE O WYNIKACH dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie drogi pożarowej oraz odprowadzenie wód opadowych W związku z rozstrzygnięciem postępowania na zamówienie publiczne, w którym jedynym kryterium oceny ofert była cena, Zespół Szkół Technicznych w Tczewie informuje jak niżej: 1. Po zbadaniu i ocenie ofert, na podstawie kryterium określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – tj.ceny, dokonano zgodnie z art.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych wyboru najkorzystniejszej oferty firmy: P.P.H.U. „PROFIT” – Wojciech Kusa, 83-110 Tczew ul. Rejtana 1 – cena oferty: 98.999,92 zł. Oferta ta uzyskała 100 punktów. 2. Poniżej podajemy pozostałe firmy, które złożyły w przedmiotowym postępowaniu oferty, wraz z uzyskaną punktacją: - Firma „ARS” Arkadiusz Stubba Kolnik ul. Świerkowa 7, 83-032 Pszczółki – cena oferty 101.495,98 zł – 97,54 pkt, Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust.1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz w przypadku trybu przetargu nieograniczonego nie wykluczono żadnego Wykonawcy. W związku z powyższym informujemy, że umowa zostanie zawarta w dniu 6 sierpnia 2013r. Tczew dnia 01.08.2013r..

Dodano: 2013-09-05
Zaproszenie do składania ofert ...

Dodano: 2013-09-05Czytaj więcej
Zaprosenie do składania ofert .....

Dodano: 2013-09-05Czytaj więcej
kiermasz książek

W dniu jutrzejszym tj. 05.09.2013 o godzinie 10:50 na parterze odbędzie się kiermasz książęk.

Dodano: 2013-09-04
Rozpoczęcie roku szkolnego

Zapraszamy do wzięcia udziału we mszy św. z okazji inauguracji roku szkolnego 2013/2014, która zostanie odprawiona w dniu 2 września 2013 o godz. 8:00 w kościele Farnym.

Dyrektor Szkoły zaprasza na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 w ZST, które  odbędzie się dnia 2 września 2013 o godz. 11:00 w budynku szkoły.
Dodano: 2013-09-02
Informacja dla rodziców !!

Na zebranie z rodzicami zapraszamy 10 wrzesnia na godzinę 16:00, rodziców klas pierwszych na salę gimnastyczną, pozostałych rodziców do wyznaczonych klas.

Dodano: 2013-09-02
Nowy plan!!! Od 03.06.2013
Dodano: 2013-06-02
Przetarg

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ-instalacja.doc

 

Więcej plików do pobrania w zakładce przetarg po prawej stronie.

Dodano: 2013-05-22
podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej
Dodano: 2013-05-22
Sprawozdanie z udziału w V Technicznej Wiedzy Technicznej 2013 r.

nwd2.jpgW dniach 20 i 21 kwietnia 2013 r odbył się V Turniej Wiedzy Technicznej z rysunku technicznego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, organizowany przez nauczycieli tej szkoły.

 Zasięgiem turniej obejmował rejon naszego województwa i uczestniczyli przedst


Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy II Ts w składzie:awiciele Tczewa, Gdańska, Wejherowa, Słupska, Człuchowa, Miastka no i organizatora – Nowego Dworu Gdańskiego, którzy zajęli pierwsze miejsce.

                                      Milena Gajewska

                                      Michał Piesik.

W turnieju po raz pierwszy uczestniczyła dziewczyna w osobie Mileny, wzbudzając sporą sensację.

Grupowo zajęliśmy piąte miejsce w rywalizacji dwunastu drużyn.

Dodano: 2013-04-25
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Zespół Szkół Technicznych im. A. Garnuszewskiego
ul. Parkowa 1, 83-110 Tczew, tel./fax (058) 531-00-15
emial: szkola@zst.etczew.eu
Strona główna | Galeria | Kontakt
Wszystie prawa zastrzeżone © 2009 - Zespół Szkół Technicznych w Tczewie