Zespół Szkół Technicznych im. Komandora Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie Home | Galeria | Kontakt Strona główna Galeria Kontakt
ZST Tczew
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 144

 

 

1.      Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.      Zespół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład, zawierającą nazwę Zespołu.

3.      Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące w skład Zespołu podaje się nazwę szkoły i używa właściwej pieczęci.

4.      Dopuszcza się zmianę nazwy Zespołu, kierunków i profilów kształcenia (w porozumieniu i za zgodą organu prowadzącego).

 

§ 145

 

1.      Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

2.      Zasady postępowania w sprawie uchylenia Statutu lub niektórych jego postanowień określa ustawa.

 

§ 146

 

1. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.

  

§ 147

 

1. Statut  wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.

Dodano: 2018-01-18Wróć do listy artykułów
Zespół Szkół Technicznych im. A. Garnuszewskiego
ul. Parkowa 1, 83-110 Tczew, tel./fax (058) 531-00-15
emial: szkola@zst.etczew.eu
Strona główna | Galeria | Kontakt
Wszystie prawa zastrzeżone © 2009 - Zespół Szkół Technicznych w Tczewie