Zespół Szkół Technicznych im. Komandora Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie Home | Galeria | Kontakt Strona główna Galeria Kontakt
ZST Tczew
Terminy rekrutacji

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz w postępowaniu uzupełniającym, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych i klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa pomorskiego na rok szkolny 2020/2021

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym – szkoły  ponadpodstawowe

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły  ponadpodstawowej klas pierwszych publicznych szkół  ponadpodstawowych  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

od 11.05.2020 r. 

do 23.06.2020 r.

do godz. 15.00

od 22.07.2020 r.

do 27.07.2020 r.

do godz. 15.00

3

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły   ponadpodstawowej o  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz
o zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty

 

od 26.06.2020 r.

do 30.06.2020 r.

do godz. 15.00

 

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

13.07.2020 r.

 

17.08.2020 r.

 

6

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania
na badanie lekarskie

od 11.05.2020 r.

do 14.07.2020 r.

 

od 22.07.2020 r.

do 18.08.2020 r.

 

7

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 13.07.2020 r.

do 20.07.2020 r.

do godz. 15.00

od 17.08.2020 r.

do 21.09.2020 r.

do godz. 15.00

 

 

8

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

21.07.2020 r.

do godz. 14:00

24.08.2020 r.
do godz. 14.00

Przedmioty punktowane :

  • J. polski
  • Matematyka
  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny
Dodano: 2020-03-05
Dzień otwarty szkoły

Dzień otwarty szkoły:

29 kwietnia 2020 r. w Zespole Szkół Technicznych przy ul. Parkowej 1

30 kwietnia 2020 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Jana III Sobieskiego 10

Dodano: 2020-02-14Czytaj więcej
Minimalna liczba punktów w 2019
 

Technikum 5-letnie

(po Szkole Podstawowej)

Technikum 4-letnie

(po Gimnazjum)

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 75,75 71,20
Technik informatyk 106,65 82,20
Technik mechatronik 82,70 73,00
Technik mechanik CNC 67,70 64,40
Dodano: 2019-10-30
Strony: 1 2
Zespół Szkół Technicznych im. A. Garnuszewskiego
ul. Parkowa 1, 83-110 Tczew, tel./fax (058) 531-00-15
emial: szkola@zst.etczew.eu
Strona główna | Galeria | Kontakt
Wszystie prawa zastrzeżone © 2009 - Zespół Szkół Technicznych w Tczewie