Zespół Szkół Technicznych im. Komandora Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie Home | Galeria | Kontakt Strona główna Galeria Kontakt
ZST Tczew

Szkolny konkurs Fotograficzny „Mróz – zimowy malarz” został ogłoszony  w styczniu 2013 roku, zaś termin nadsyłania prac wyznaczono do dnia 01 marca 2013 roku.

 

Prace ocenione zostały przez Jury w następującym składzie:

- Czesław Roczyński – dyrektor szkoły

- Iwona Filipkowska – plastyk

- Piotr Szczepiński – opiekun Koła Fotograficznego w ZST

- Irena Opala – organizator konkursu .

 

Wyniki Szkolnego Konkursu Fotograficznego „Mróz – zimowy malarz”:

I miejsce – Karolina Lewandowska, z klasy I Ti

II miejsce – Dorota Panek, z klasy I Tc

III miejsce – Kacper Stolz, z klasy I Tc

 

Wyróżnienia:

- Lewandowska Karolina, z klasy I Ti

- Panek Dorota, z klasy I Tc

- Pielecka Karolina, z klasy III Ti

- Piotrzkowska Anna, z klasy II Tc

- Seidowski Wojciech, z klasy II Tc

- Szumała Daniela, z klasy II Tc

- Żołnowski Grzegorz, z klasy III Ti

Dodano: 2013-04-26

V Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „EMOCJE”

Czas trwania konkursu  od 01 IX 2012 – 15 II 2013, każdy z uczestników mógł przygotować 5 fotografii nigdzie wcześnie nie publikowanych, technika wykonania prac była dowolna.

Prace przygotowały:

- Magdalena Miłaszewicz, z klasy I Tc

- Dorota Panek, z klasy I Tc

- Anna Piotrzkowska, z klasy II Tc

 

Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Dodano: 2013-04-26

W styczniu, odbył się XII Wojewódzki Konkurs Twórczości Regionalnej Dzieci i Młodzieży pn.: „MÓJ REGION”.

Przedmiotem konkursu były prace plastyczno – techniczne prezentujące nasz region, które przygotowały:

- Miłaszewicz Magdalena, z klasy I Tc

- Szumała Daniela, z klasy II Tc

- Szumała Justyna, z klasy II Tc

- Piotrzkowska Anna, z klasy II Tc

Dodano: 2013-04-26

Uwaga! Nowy Konkurs Fotograficzny!

 

 

VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Życie Jest Piękne”

 

Dodano: 2013-04-26Czytaj więcej
Ekspresowy konkurs z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich

Kto jest najszybszy w naszej szkole? Zobaczymy!

Odpowiedz na pytanie: Jak wygląda symbol graficzny oznaczający prawa autorskie w każdej książce?

 

Na odpowiedź czeka w bibliotece Pani Ewa Rogalska.

Nagroda czeka!!

Dodano: 2013-04-24
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 

   I.   Prawa i warunki korzystania z wypożyczalni.

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać bezpośrednio wszyscy uczniowie oraz pracownicy Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie.

 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.

 3. Wypożyczalnia udostępnia swe zbiory w ciągu roku szkolnego.

 4. Wszystkie wypożyczone z biblioteki książki, winne być zwrócone najpóźniej trzy tygodnie  przed zakończeniem roku szkolnego . Uczeń rozlicza się z biblioteką szkolną za pomocą karty obiegowej: brak wpisu na karcie powoduje wstrzymanie świadectwa szkolnego.

 5. W uzasadnionym przypadku biblioteka może żądać zwrotu książek przed upływem terminu ustalonego w niniejszym regulaminie.

 6. Każdy uczeń ma prawo założyć w bibliotece szkolnej dezyderaty dotyczące uzupełnienia zbiorów biblioteki szkolnej.

 7. W bibliotece obowiązuje cisza.

Dodano: 2010-02-09Czytaj więcej
REGULAMIN CZYTELNI
 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie.

 2. Korzystający z czytelni wpisuje się  w zeszyt ewidencji.

 3. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, to jest z księgozbioru podręcznego i czasopism i zbiorów wypożyczalni.

 4. Czytelnia udostępnia swe zbiory  na miejscu: księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.

 5. Uczniowie korzystają z czytelni po okazaniu legitymacji szkolnej.

 6. W czytelni obowiązuje cisza.

Dodano: 2010-02-09
REGULAMIN MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACYJNEGO

 

Przed korzystaniem z Centrum należy zapoznać się z regulaminem.

 1. Centrum służy jako źródło wiedzy i informacji. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujący konkretny temat

 2. Z Centrum można korzystać za zgoda bibliotekarza.

 3. Centrum jest czynne w godzinach pracy biblioteki.

Dodano: 2010-02-09Czytaj więcej
Strony: 1 2 3 4
Zespół Szkół Technicznych im. A. Garnuszewskiego
ul. Parkowa 1, 83-110 Tczew, tel./fax (058) 531-00-15
emial: szkola@zst.etczew.eu
Strona główna | Galeria | Kontakt
Wszystie prawa zastrzeżone © 2009 - Zespół Szkół Technicznych w Tczewie