Zespół Szkół Technicznych im. Komandora Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie Home | Galeria | Kontakt Strona główna Galeria Kontakt
ZST Tczew
Minimalna liczba punktów w 2019
 

Technikum 5-letnie

(po Szkole Podstawowej)

Technikum 4-letnie

(po Gimnazjum)

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 75,75 71,20
Technik informatyk 106,65 82,20
Technik mechatronik 82,70 73,00
Technik mechanik CNC 67,70 64,40
Dodano: 2019-10-30
Terminy rekrutacji

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz w postępowaniu uzupełniającym, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych i klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa pomorskiego na rok szkolny 2019/2020

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym – szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do  klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych  i ponadpodstawowych  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

od 13.05.2019 r. 

do 18.06.2019 r. 

od 12.07.2019 r.

do 14.08.2019 r.

2

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

Do 19.06.2019 r.

 

3

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkół  ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych o kopię lub oryginał  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum oraz
o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ośmioklasisty/gimnazjalnego

 

od 21.06.2019 r.

do 25.06.2019 r. 

 

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków oraz kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym 

od 13.05.2019 r.

do 4.07.2019 r. 

od 12.07.2019 r.

do 14.08.2019 r.
do godz. 9.00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  

05.07.2019 r. 

 godz. 10:00

16.08.2019 r.

 godz. 10.00

6

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania
na badanie lekarskie

do 08.07.2019 r.

 

do 21.08.2019 r.

 

7

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia
w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum
i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do 10.07.2019 r.

do godz. 14:00

do 28.08.2019 r.
do godz. 14.00

 

8

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

12.07.2019 r.

do godz. 12:00

29.08.2019 r.
do godz. 15.00

9

Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym

od 12.07.2019 r.

do 8.08.2019

od 29.08.2019 r.

do 25.09.2019 r.

Dodano: 2019-06-25
Rekrutacja elektroniczna
Dodano: 2019-05-15
Szczegóły naboru

DOBRY FACHOWIEC KRYZYSU SIĘ NIE BOI !!!

Od ponad 90 lat Zespół Szkół Technicznych kształci specjalistów w najbardziej poszukiwanych zawodach w regionie.

Absolwenci naszej szkoły nie zasilają szeregów bezrobotnych, już po 4-5 latach nauki w technikum są w stanie zarabiać na siebie, a także kontynuować naukę na wyższych poziomach edukacji.

Prowadzimy kierunki adresowane zarówno do chłopców, jak i dziewcząt. 

 

Oto oferta Zespołu Szkół Technicznych na nowy rok szkolny 2019/2020:


TECHNIKUM 4-LETNIE (po gimnazjum) i 5-LETNIE (po szkole podstawowej)

  • TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

Perspektywy zawodowe: jesteś potrzebny w każdej agencji reklamowej oraz we wszystkich firmach wydawniczych; od Twoich umiejętności zależy ostateczny wygląd ulotek, gazet, książek oraz witryn internetowych.

  • TECHNIK INFORMATYK

Perspektywy zawodowe: potrzebują Cię firmy z każdej branży mającej własną sieć komputerową – banki, urzędy, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego.

  • TECHNIK MECHANIK – SPECJALNOŚCI: UŻYTKOWANIE OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH CNC;

przygotowywaniem obrabiarek skrawających ogólnego przeznaczenia do planowanej obróbki, wykonywaniem obróbki na obrabiarkach ogólnego przeznaczenia, dobieraniem technologii naprawy maszyn i urządzeń ogólnego przeznaczenia, programowaniem obrabiarek CNC, wykonywaniem przedmiotów na obrabiarce CNC.

  • TECHNIK MECHATRONIK

Perspektywy zawodowe: znajdziesz zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, zakładach przemysłu metalowego, zakładach usługowych oraz rzemieślniczych.

 

 

OFERUJEMY NAUKĘ W BARDZO DOBRZE WYPOSAŻONEJ PLACÓWCE

Zapewniamy doskonałe zaplecze:

-        nowoczesne pracownie informatyczne

-        kompletnie wyposażone pracownie i sale dydaktyczne

-        bogaty księgozbiór  w bibliotece szkolnej z centrum multimedialnym

-        strzelnicę

-        salę gimnastyczną z siłownią i boiskiem

-        sklepik szkolny

-        wspaniałą atmosferę :) 


WARUNKI PRZYJĘCIA 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Technikum w Zespole Szkół Technicznych powinien złożyć następujące dokumenty: 

-        świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej (oryginał)

-        zaświadczenie o  szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty

-        kartę zdrowia

-        2 fotografie

-        zaświadczenie o niepełnosprawności w przypadku jej stwierdzenia 

Dodano: 2019-05-15
Regulamin rekrutacji
Dodano: 2019-03-08
Rekrutacja do szkół
Dodano: 2019-03-05
Zespół Szkół Technicznych im. A. Garnuszewskiego
ul. Parkowa 1, 83-110 Tczew, tel./fax (058) 531-00-15
emial: szkola@zst.etczew.eu
Strona główna | Galeria | Kontakt
Wszystie prawa zastrzeżone © 2009 - Zespół Szkół Technicznych w Tczewie