Zespół Szkół Technicznych im. Komandora Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie Home | Galeria | Kontakt Strona główna Galeria Kontakt
Targi pracy
Dodano: 2024-04-12
Dzień Profilaktyki Szkolnej
Dodano: 2024-03-26
Zwiedzanie Sejmu RP
Dodano: 2024-03-25
Światowy Dzień Zespołu Downa
Dodano: 2024-03-22

logo_glowne.JPGlogotyp GSW.jpg   

baner250x250_ws.jpg

Dodano: 2024-03-22
„Z Tczewa na morza i oceany”
Dodano: 2024-03-12
Dzień otwarty szkoły
Zaproszenie Dzień Otwarty
Dodano: 2024-03-06
Prezentacja
Dodano: 2024-03-06
Film promocyjny

Dodano: 2024-03-06
Terminy rekrutacji
od 15 maja do 14 czerwca (do godz. 15.00)

Zarejestruj się na stronie: 

Wypełnij elektroniczny wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.  

Przynieś do szkoły pierwszego wyboru wydrukowany i podpisany przez Ciebie i rodziców wniosek.

od 21 czerwca do 5 lipca (do godz. 15.00)

Dostarcz do szkoły pierwszego wyboru:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

(oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej)

12 lipca Sprawdź, czy jesteś na liście zakwalifikowanych kandydatów.
od 12 lipca do 19 lipca (do godz. 15.00)

Dostarcz do szkoły, do której zostałeś zakwalifikowany, oryginały dokumentów:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • dwa zdjęcia.
22 lipca  Odszukaj Siebie na liście przyjętych kandydatów. 
Dodano: 2024-03-06
Zespół Szkół Technicznych im. kmdra A. Garnuszewskiego
ul. Parkowa 1, 83-110 Tczew, tel./fax (058) 531-00-15
e-mail: szkola@zst.etczew.eu
Strona główna | Galeria | Kontakt
Wszystie prawa zastrzeżone © 2009 - Zespół Szkół Technicznych w Tczewie