Zespół Szkół Technicznych im. Komandora Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie Home | Galeria | Kontakt Strona główna Galeria Kontakt
Rekrutacja elektroniczna
Dodano: 2024-05-17
Statystyki przyjęć uczniów do ZST w Tczewie
Lp.

Klasa

Minimalny próg punktowy

Nabór 2021

Minimalny próg punktowy

Nabór 2022

Minimalny próg punktowy

Nabór 2023

1.

Technik mechanik CNC

61,55 pkt 77,65 pkt 75,3 pkt
2. Technik mechatronik 56,1 pkt 93,8pkt 80,25 pkt
3. Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym  nie był otwarty 66,1pkt 67,1 pkt
4. Technik programista nie był otwarty 104,95 pkt 83,8 pkt
5. Technik informatyk 79,95 pkt 114,15 pkt 76 pkt
6. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 78,9 pkt 75,8 pkt 70,8 pkt

 

Statystyki naboru w powiecie tczewskim dostępne są na stronie 8klasa.codalej.powiat.tczew.pl

Dodano: 2024-03-06
Dzień otwarty szkoły
Zaproszenie Dzień Otwarty
Dodano: 2024-03-06
Prezentacja
Dodano: 2024-03-06
Film promocyjny

Dodano: 2024-03-06
Oferta kształcenia 2024/25

W roku szkolnym 2024/2025 w Zespole Szkół Technicznych w Tczewie będziemy kształcili w zawodach:

  • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
  • Technik informatyk
  • Technik mechatronik
  • Technik mechanik (CNC)
Dodano: 2024-03-06
Terminy rekrutacji
od 15 maja do 14 czerwca (do godz. 15.00)

Zarejestruj się na stronie: 

Wypełnij elektroniczny wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.  

Przynieś do szkoły pierwszego wyboru wydrukowany i podpisany przez Ciebie i rodziców wniosek.

od 21 czerwca do 5 lipca (do godz. 15.00)

Dostarcz do szkoły pierwszego wyboru:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

(oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej)

12 lipca Sprawdź, czy jesteś na liście zakwalifikowanych kandydatów.
od 12 lipca do 19 lipca (do godz. 15.00)

Dostarcz do szkoły, do której zostałeś zakwalifikowany, oryginały dokumentów:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • dwa zdjęcia.
22 lipca  Odszukaj Siebie na liście przyjętych kandydatów. 
Dodano: 2024-03-06
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej zajmuje się przygotowywaniem materiałów do drukowania. Obsługuje różnego rodzaju programy graficzne oraz typowe programy do składu komputerowego. Z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel wykonuje za pomocą sprzętu komputerowego obróbkę materiałów graficznych. Wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne w tym bannery, buttony oraz strony internetowe.

Dodano: 2023-03-10Czytaj więcej
Technik informatyk

Technik informatyk to twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi dynamicznych i pełnych pomysłowości, który zyskał ogromne znaczenie wraz z upowszechnieniem się komputerów oraz rozwojem Internetu. W chwili obecnej informatyka wykorzystywana jest niemal we wszystkich sferach naszego życia od nauki poprzez przemysł, medycynę, a skończywszy na rozrywce. Rozwój młodego człowieka w tym kierunku roztacza przed nim perspektywę na odniesienie zawodowego i życiowego sukcesu. Wielu informatyków łączy wykonywany zawód ze swoją pasją, uzyskując wiele powodów do zadowolenia i samorealizacji.

Dodano: 2023-03-10Czytaj więcej
Technik mechatronik

Technik mechatronik –dysponuje zaawansowaną wiedzą z dziedziny mechatroniki, która wykorzystywana jest w maszynach i pojazdach, urządzeniach i systemach wytwórczych, urządzeniach i aparaturze diagnostycznej oraz pomiarowej – czego wymaga nowoczesny przemysł. Jest jednym z młodszych zawodów, łączącym wiedzę z obszaru mechaniki, elektroniki,  automatyki i informatyki, w procesie wytwarzania urządzeń elektromechanicznych

Dodano: 2023-03-10Czytaj więcej
Strony: 1 2
Zespół Szkół Technicznych im. kmdra A. Garnuszewskiego
ul. Parkowa 1, 83-110 Tczew, tel./fax (058) 531-00-15
e-mail: szkola@zst.etczew.eu
Strona główna | Galeria | Kontakt
Wszystie prawa zastrzeżone © 2009 - Zespół Szkół Technicznych w Tczewie