Zespół Szkół Technicznych im. Komandora Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie Home | Galeria | Kontakt Strona główna Galeria Kontakt
ZST Tczew
Rekrutacja elektroniczna
Dodano: 2021-06-24
Terminy rekrutacji

TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

na rok szkolny 2021/2022

 

 

od 17 maja 2021 roku do 21 czerwca 2021 roku do godz. 15.00

składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej  ZST  w Tczewie (wg wzoru ustalonego przez Starostwo Powiatowe w Tczewie) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 15 czerwca 2021 roku do 14 sierpnia 2021 roku

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania
na badanie lekarskie

 

od 25 czerwca 2021 roku do 14 lipca 2021 roku do godz. 15.00

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej ZST w Tczewie o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

 

od 25 czerwca 2021 roku do 14 lipca 2021 roku do godz. 15.00

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej ZST w Tczewie o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz ewentualne dokonywanie zmian przez kandydata we wniosku o przyjęcie do szkoły

 

22 lipca 2021 roku

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do ZST w Tczewie

 

od 23 lipca 2021 roku do 30 lipca 2021 roku do godz. 15.00

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do ZST w Tczewie poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku

 

02 sierpnia 2021 roku do godz. 14.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

 

Przedmioty punktowane :

  • J. polski
  • Matematyka
  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny
Dodano: 2021-05-07
Film promocyjny
Dodano: 2021-04-20
Statystyki przyjęć uczniów do ZST w Tczewie
Lp.

Klasa

Minimalny próg punktowy

1. Technik mechatronik 94 pkt
2. Technik mechanik CNC 70 pkt
3. Technik informatyk 110 pkt
4. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 72 pkt
Dodano: 2021-03-01
Ulotka

ulotka

Kliknij na obrazek, aby powiększyć

Dodano: 2021-02-24
Baner

baner

Dodano: 2021-02-24
Dzień otwarty szkoły

Dzień otwarty szkoły:

W kwietniu w naszych placówkach:
- Zespół Szkół Technicznych im. kmdra A. Garnuszewskiego, ul. Parkowa 1, Tczew
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie, ul. Sobieskiego 10, Tczew
planujemy zorganizowanie dni otwartych.

Ze względu na zmieniającą się sytuację związaną z pandemią termin może ulec zmianie. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Dodano: 2021-02-22Czytaj więcej
Szczegóły naboru

DOBRY FACHOWIEC KRYZYSU SIĘ NIE BOI !!!

Od ponad 90 lat Zespół Szkół Technicznych kształci specjalistów w najbardziej poszukiwanych zawodach w regionie.

Absolwenci naszej szkoły nie zasilają szeregów bezrobotnych, już po 4-5 latach nauki w technikum są w stanie zarabiać na siebie, a także kontynuować naukę na wyższych poziomach edukacji.

Prowadzimy kierunki adresowane zarówno do chłopców, jak i dziewcząt. 

 

Oto oferta Zespołu Szkół Technicznych na nowy rok szkolny 2021/2022:


TECHNIKUM 5-LETNIE

  • TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

Perspektywy zawodowe: jesteś potrzebny w każdej agencji reklamowej oraz we wszystkich firmach wydawniczych; od Twoich umiejętności zależy ostateczny wygląd ulotek, gazet, książek oraz witryn internetowych.

  • TECHNIK INFORMATYK

Perspektywy zawodowe: potrzebują Cię firmy z każdej branży mającej własną sieć komputerową – banki, urzędy, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego.

  • TECHNIK MECHANIK – SPECJALNOŚCI: UŻYTKOWANIE OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH CNC;

przygotowywaniem obrabiarek skrawających ogólnego przeznaczenia do planowanej obróbki, wykonywaniem obróbki na obrabiarkach ogólnego przeznaczenia, dobieraniem technologii naprawy maszyn i urządzeń ogólnego przeznaczenia, programowaniem obrabiarek CNC, wykonywaniem przedmiotów na obrabiarce CNC.

  • TECHNIK MECHATRONIK

Perspektywy zawodowe: znajdziesz zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, zakładach przemysłu metalowego, zakładach usługowych oraz rzemieślniczych.

 

 

OFERUJEMY NAUKĘ W BARDZO DOBRZE WYPOSAŻONEJ PLACÓWCE

Zapewniamy doskonałe zaplecze:

-        nowoczesne pracownie informatyczne

-        kompletnie wyposażone pracownie i sale dydaktyczne

-        bogaty księgozbiór  w bibliotece szkolnej z centrum multimedialnym

-        strzelnicę

-        salę gimnastyczną z siłownią i boiskiem

-        sklepik szkolny

-        wspaniałą atmosferę :) 


Dodano: 2021-02-22
Prezentacja

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji o naszej szkole

Prezentacja

Dodano: 2021-01-27
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych VULCAN
Dodano: 2020-06-16
Strony: 1 2
Zespół Szkół Technicznych im. A. Garnuszewskiego
ul. Parkowa 1, 83-110 Tczew, tel./fax (058) 531-00-15
emial: szkola@zst.etczew.eu
Strona główna | Galeria | Kontakt
Wszystie prawa zastrzeżone © 2009 - Zespół Szkół Technicznych w Tczewie