Zespół Szkół Technicznych im. Komandora Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie Home | Galeria | Kontakt Strona główna Galeria Kontakt
ZST Tczew
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych VULCAN
Dodano: 2020-06-16
Terminy rekrutacji

TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

na rok szkolny 2020/2021

 

 

od 15 czerwca 2020 roku do 10 lipca 2020 roku do godz. 15.00

składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej  ZST  w Tczewie (wg wzoru ustalonego przez Starostwo Powiatowe w Tczewie) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 15 czerwca 2020 roku do 14 sierpnia 2020 roku

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania
na badanie lekarskie

 

od 26 czerwca 2020 roku do 10 lipca 2020 roku do godz. 15.00

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej ZST w Tczewie o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

 

od 31 lipca 2020 roku do 4 sierpnia 2020 roku do godz. 15.00

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej ZST w Tczewie o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz ewentualne dokonywanie zmian przez kandydata we wniosku o przyjęcie do szkoły

 

12 sierpnia 2020 roku

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do ZST w Tczewie

 

od 13 sierpnia 2020 roku do 18 sierpnia 2020 roku do godz. 15.00

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do ZST w Tczewie poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku

 

19 sierpnia 2020 roku do godz. 14.00

podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

 

Przedmioty punktowane :

  • J. polski
  • Matematyka
  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny
Dodano: 2020-05-28
Ulotka

Kliknij na obrazek, aby powiększyć

Dodano: 2020-05-11
Komunikat dot. harmonogramu rekrutacji

W związku z COVID-19 dotychczasowy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych został odwołany. Nowy harmonogram nie został jeszcze ogłoszony.

Uprzejmie prosimy o śledzenie sytuacji pod adresem:
https://tczew.edu.com.pl/kandydat.

Pod tym adresem będzie również prowadzony nabór do szkół ponadpodstawowych.

Dodano: 2020-05-11
Rekrutacja elektroniczna
Dodano: 2020-03-11
Prezentacja

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji o naszej szkole

Prezentacja

 

Nabór 2020

Dodano: 2020-03-11
Zarządzenie PKO
Dodano: 2020-03-09
Szczegóły naboru

DOBRY FACHOWIEC KRYZYSU SIĘ NIE BOI !!!

Od ponad 90 lat Zespół Szkół Technicznych kształci specjalistów w najbardziej poszukiwanych zawodach w regionie.

Absolwenci naszej szkoły nie zasilają szeregów bezrobotnych, już po 4-5 latach nauki w technikum są w stanie zarabiać na siebie, a także kontynuować naukę na wyższych poziomach edukacji.

Prowadzimy kierunki adresowane zarówno do chłopców, jak i dziewcząt. 

 

Oto oferta Zespołu Szkół Technicznych na nowy rok szkolny 2020/2021:


TECHNIKUM 5-LETNIE

  • TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

Perspektywy zawodowe: jesteś potrzebny w każdej agencji reklamowej oraz we wszystkich firmach wydawniczych; od Twoich umiejętności zależy ostateczny wygląd ulotek, gazet, książek oraz witryn internetowych.

  • TECHNIK INFORMATYK

Perspektywy zawodowe: potrzebują Cię firmy z każdej branży mającej własną sieć komputerową – banki, urzędy, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego.

  • TECHNIK MECHANIK – SPECJALNOŚCI: UŻYTKOWANIE OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH CNC;

przygotowywaniem obrabiarek skrawających ogólnego przeznaczenia do planowanej obróbki, wykonywaniem obróbki na obrabiarkach ogólnego przeznaczenia, dobieraniem technologii naprawy maszyn i urządzeń ogólnego przeznaczenia, programowaniem obrabiarek CNC, wykonywaniem przedmiotów na obrabiarce CNC.

  • TECHNIK MECHATRONIK

Perspektywy zawodowe: znajdziesz zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, zakładach przemysłu metalowego, zakładach usługowych oraz rzemieślniczych.

 

 

OFERUJEMY NAUKĘ W BARDZO DOBRZE WYPOSAŻONEJ PLACÓWCE

Zapewniamy doskonałe zaplecze:

-        nowoczesne pracownie informatyczne

-        kompletnie wyposażone pracownie i sale dydaktyczne

-        bogaty księgozbiór  w bibliotece szkolnej z centrum multimedialnym

-        strzelnicę

-        salę gimnastyczną z siłownią i boiskiem

-        sklepik szkolny

-        wspaniałą atmosferę :) 


Dodano: 2020-03-09
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej zajmuje się przygotowywaniem materiałów do drukowania. Obsługuje różnego rodzaju programy graficzne oraz typowe programy do składu komputerowego. Z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel wykonuje za pomocą sprzętu komputerowego obróbkę materiałów graficznych. Wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne w tym bannery, buttony oraz strony internetowe.

Dodano: 2020-03-06Czytaj więcej
Technik informatyk

Technik informatyk to twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi dynamicznych i pełnych pomysłowości, który zyskał ogromne znaczenie wraz z upowszechnieniem się komputerów oraz rozwojem Internetu. W chwili obecnej informatyka wykorzystywana jest niemal we wszystkich sferach naszego życia od nauki poprzez przemysł, medycynę, a skończywszy na rozrywce. Rozwój młodego człowieka w tym kierunku roztacza przed nim perspektywę na odniesienie zawodowego i życiowego sukcesu. Wielu informatyków łączy wykonywany zawód ze swoją pasją, uzyskując wiele powodów do zadowolenia i samorealizacji.

Dodano: 2020-03-06Czytaj więcej
Strony: 1 2
Zespół Szkół Technicznych im. A. Garnuszewskiego
ul. Parkowa 1, 83-110 Tczew, tel./fax (058) 531-00-15
emial: szkola@zst.etczew.eu
Strona główna | Galeria | Kontakt
Wszystie prawa zastrzeżone © 2009 - Zespół Szkół Technicznych w Tczewie