Zespół Szkół Technicznych im. Komandora Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie Home | Galeria | Kontakt Strona główna Galeria Kontakt
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej zajmuje się przygotowywaniem materiałów do drukowania. Obsługuje różnego rodzaju programy graficzne oraz typowe programy do składu komputerowego. Z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel wykonuje za pomocą sprzętu komputerowego obróbkę materiałów graficznych. Wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne w tym bannery, buttony oraz strony internetowe.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

- PGF.04 Przygotowanie oraz wykonanie prac graficznych i publikacji cyfrowych.

- PGF.05 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków.

 

 NAUKA ZAWODU TRWA 5 lat

Szkoła gwarantuje uczniom praktyki zawodowe i wycieczki zawodoznawcze do firm. Zajęcia odbywają się w wyposażonych pracowniach szkolnych ze specjalistycznymi oprogramowanymi stanowiskami komputerowymi.W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwierdzające dwie kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zdane egzaminy oraz ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej dają tytuł technik grafiki i poligrafii cyfrowej a zdany egzamin dojrzałości daje szanse kontynuowania nauki na studiach wyższych.

 

EGZAMINY ZAWODOWE

W trakcie nauki zawodu uczeń zdaje dwa egzaminy kwalifikacyjne, które przeprowadzane są w Ośrodku Egzaminacyjnym w naszej szkole: Po pozytywnym zdaniu dwóch egzaminów kwalifikacyjnych oraz otrzymaniu świadectwa ukończenia technikum otrzymuje się tytuł i dyplom technika grafiki i poligrafii cyfrowej.

 

Kariera zawodowa

Absolwent naszej szkoły kształcącej w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej ma duże możliwości podjęcia pracy. Jest on potrzebny w każdej niemal agencji reklamowej, pracowniach DTP, drukarniach cyfrowych (ale i klasycznych) oraz firmach wydawniczych, studiach graficznych, firmach zajmujących się obsługą marketingową innych przedsiębiorstw, instytucjach badawczych przy dokumentacji badań, własnej firmie świadczącej usługi z zakresu grafiki komputerowej. Od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd ulotek, prospektów, gazet, czasopism kolorowych oraz książek.

 

Przedmioty punktowane podczas naboru:

  • język polski
  • matematyka
  • informatyka
  • język obcy
Dodano: 2023-03-10Wróć do listy artykułów
Zespół Szkół Technicznych im. A. Garnuszewskiego
ul. Parkowa 1, 83-110 Tczew, tel./fax (058) 531-00-15
emial: szkola@zst.etczew.eu
Strona główna | Galeria | Kontakt
Wszystie prawa zastrzeżone © 2009 - Zespół Szkół Technicznych w Tczewie