Zespół Szkół Technicznych im. Komandora Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie Home | Galeria | Kontakt Strona główna Galeria Kontakt
Technik mechatronik

Technik mechatronik –dysponuje zaawansowaną wiedzą z dziedziny mechatroniki, która wykorzystywana jest w maszynach i pojazdach, urządzeniach i systemach wytwórczych, urządzeniach i aparaturze diagnostycznej oraz pomiarowej – czego wymaga nowoczesny przemysł. Jest jednym z młodszych zawodów, łączącym wiedzę z obszaru mechaniki, elektroniki,  automatyki i informatyki, w procesie wytwarzania urządzeń elektromechanicznych

TECHNIK MECHATRONIK:

  • Wykorzystuje nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę;
  • Opracowuje dokumentację techniczną obsługi urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • Montuje i demontuje, uruchamia oraz wyłącza, a także diagnozuje i naprawia urządzenia i systemy mechatroniczne.
  • Zastępuje urządzenia mechaniczne inteligentnymi systemami elektromechnicznymi

 

Uczniowie w trakcie nauki poznają zagadnienia i nabywają umiejętności niezbędne do wykonywania następujących zadań zawodowych:

•   obsługa i programowanie robotów przemysłowych oraz sterowników PLC

•   automatyka i obsługa urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych

•   serwis układów sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych

•   diagnostyka i naprawa urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych

•   montaż i demontaż urządzeń i systemów mechatronicznych

•   sterowanie nowoczesnymi maszynami

 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

- EL.M.03 -  Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

- EL.M.06 - Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

  

NAUKA ZAWODU TRWA 5 lat.

Szkoła gwarantuje uczniom praktyki zawodowe i wycieczki zawodowe do firm produkcyjnychmające na celu zapoznanie uczniów z parkiem maszynowym.

 

Zajęcia odbywają się w pracowniach mechatronicznych wyposażonych w stanowiska dydaktyczne do nauki elektryki, pneumatyki, hydrauliki i programowania sterownikami PLC.

 

Przedmiotem zainteresowań i zastosowań mechatroniki są m.in.: urządzenia i roboty przemysłowe, układy sterowania, zabawki interaktywne, urządzenia automatyki i robotyki, zaawansowany sprzęt gospodarstwa domowego, aparatura medyczna.

 

EGZAMINY ZAWODOWE 

W trakcie nauki zawodu uczeń zdaje dwa egzaminy zawodowe, przeprowadzane w Ośrodku Egzaminacyjnym, a po pozytywnym ich zdaniu i otrzymaniu świadectwa ukończenia technikum otrzymuje tytuł i dyplom technika mechatronika. Absolwent technikum może przystąpić do egzaminu maturalnego i kontynuować naukę w szkole wyższej niezależnie od wyników egzaminów zawodowych. Absolwenci poza przygotowaniem do wykonywania zawodu są przygotowywani także do: prowadzenia własnej działalności gospodarczej; skutecznego poruszania się w zmieniającym się rynku pracy – przy współpracy z doradcą zawodowym i pedagogiem szkolnym.

 

Kariera zawodowa

Absolwent może podjąć dalszą naukę na uczelni wyższej, może prowadzić własną działalność gospodarczą lub pracować: w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym procesie produkcji, w charakterze pracownika produkcyjnego, pracownika działu utrzymania ruchu, działu remontowego, w rolnictwie i leśnictwie, w przemyśle spożywczym, w energetyce, w przemyśle medycznym, w lotnictwie, żegludze, w zakładach prowadzących usługi w zakresie serwisu, napraw urządzeń i systemów mechatronicznych, jako monter przy rozruchu układów automatyki, jako programista lw nowoczesnych zakładach przemysłu ciężkiego i lekkiego.

 

Przedmioty punktowane podczas naboru:

  • język polski
  • matematyka
  • informatyka
  • język obcy
Dodano: 2023-03-10Wróć do listy artykułów
Zespół Szkół Technicznych im. A. Garnuszewskiego
ul. Parkowa 1, 83-110 Tczew, tel./fax (058) 531-00-15
emial: szkola@zst.etczew.eu
Strona główna | Galeria | Kontakt
Wszystie prawa zastrzeżone © 2009 - Zespół Szkół Technicznych w Tczewie