Zespół Szkół Technicznych im. Komandora Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie Home | Galeria | Kontakt Strona główna Galeria Kontakt
Technik mechanik CNC

Technik mechanik - operator obrabiarek skrawających

Technik Mechanik to wysokiej klasy specjalista z zakresu obsługi i naprawy, a także projektowania i konstruowania urządzeń mechanicznych. Jeden z najczęściej poszukiwanych zawodów na rynku, dobrze płatna praca, profesjonalne przygotowanie na najnowszym sprzęcie oraz możliwość zdobycia certyfikatów potwierdzających umiejętności CNC – to atuty tej specjalizacji. 

Technik Mechanik

  • Odpowiada za obsługę techniczną maszyn i urządzeń;
  • Organizuje i obsługuje stanowiska pracy w zależności od rodzaju wykonywanych zadań (stanowiska: ślusarskie, montażowe, kontrolno-pomiarowe itp.);
  • Stosuje nowoczesne metody wytwarzania z zastosowaniem obrabiarek skrawających, konwencjonalnych i sterowanych numerycznie (CNC), np. tokarki, frezarki;
  • Uczestniczy w procesie użytkowania maszyn i urządzeń;
  • Sporządza szkice oraz rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych;
  • Obsługuje linie produkcyjne;

 

Kształcenie w tym zawodzie obejmuje:

• przygotowywanie obrabiarek skrawających ogólnego przeznaczenia do planowanej obróbki,

• wykonywanie obróbki na obrabiarkach ogólnego przeznaczenia,

• programowanie obrabiarek CNC,

• wykonywanie przedmiotów na obrabiarce CNC,

• komputerowe wspomaganie programowania obrabiarek CNC.

• wykonywanie konserwacji obrabiarek skrawających do metalu,

• przeprowadzanie kontroli jakości wyrobów wykonanych w procesach obróbki

 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

- MEC.05 - Użytkowanie obrabiarek skrawających

- MEC.09 - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

 

NAUKA ZAWODU TRWA 5 lat

Zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnychwyposażonych w nowoczesne obrabiarki, oprzyrządowanie oraz narzędzia stosowane w przemyśle.

 

Szkoła gwarantuje uczniom praktyki zawodowe, wycieczki zawodowe do firm produkcyjnychmające na celu zapoznanie uczniów z parkiem maszynowym.

Przedmiotem zainteresowań technika mechanika są m.in.: obrabiarki skrawające – konwencjonalne i sterowane numerycznie numeryczne,  automaty i półautomaty, roboty przemysłowe, aparatura kontrolno-pomiarowa, projektowanie maszyn i przyrządów technologicznych, przebieg produkcji w zakładach przemysłu maszynowego.

 

EGZAMINY ZAWODOWE

W trakcie nauki zawodu uczeń zdaje dwa egzaminy zawodowe, przeprowadzane w Ośrodku Egzaminacyjnym w naszej szkole, a po pozytywnym ich zdaniu i otrzymaniu świadectwa ukończenia technikum otrzymuje tytuł i dyplom technika mechanika. Absolwent technikum może przystąpić do egzaminu maturalnego i kontynuować naukę w szkole wyższej niezależnie od wyników egzaminów zawodowych. Absolwenci poza przygotowaniem do wykonywania zawodu są przygotowywani także do: prowadzenia własnej działalności gospodarczej; skutecznego poruszania się w zmieniającym się rynku pracy – przy współpracy z doradcą zawodowym i pedagogiem szkolnym.

 

Kariera zawodowa

Absolwent może podjąć dalszą naukę na uczelni wyższej, może prowadzić własną działalność gospodarczą lub pracować: w zakładach mechanicznych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym procesie produkcji; w nowoczesnych zakładach przemysłu ciężkiego i lekkiego; w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw maszyn i urządzeń mechanicznych; w komórkach przygotowania i nadzorowania procesów wytwarzania; jako operator obrabiarek konwencjonalnych oraz sterowanych numerycznie; w kontroli jakości produkcji, biurze konstrukcyjno – technologicznym,tworząc dokumentację konstrukcyjno – technologiczną wyrobów; w placówkach badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach jako osoba ds. nadzoru lub pracująca w dziale utrzymania ruchu, technolog, planista

 

Przedmioty punktowane podczas naboru:

  • język polski
  • matematyka
  • informatyka
  • język obcy
Dodano: 2023-03-10Wróć do listy artykułów
Zespół Szkół Technicznych im. A. Garnuszewskiego
ul. Parkowa 1, 83-110 Tczew, tel./fax (058) 531-00-15
emial: szkola@zst.etczew.eu
Strona główna | Galeria | Kontakt
Wszystie prawa zastrzeżone © 2009 - Zespół Szkół Technicznych w Tczewie