Zespół Szkół Technicznych im. Komandora Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie Home | Galeria | Kontakt Strona główna Galeria Kontakt
Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym wykonuje i nadzoruje prace na różnych stanowiskach związanych bezpośrednio z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym w celu zapewnienia bardzo dobrego stanu technicznego, gwarantującego pracę całego systemu transportu kolejowego z zastosowaniem obowiązujących przepisów i instrukcji oraz uniwersalnych i specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych.

Praca technika automatyka sterowania ruchem kolejowym polega m.in. na:

 • utrzymaniu w sprawności technicznej urządzeń i podzespołów sterowania ruchem kolejowym na stacjach i liniach kolejowych,
 • utrzymaniu w sprawności technicznej urządzeń i podzespołów sterowania ruchem kolejowym na przejazdach kolejowych,
 • budowaniu, montowaniu, obsługiwaniu podzespołów i zespołów sterowania ruchem kolejowym na przejazdach kolejowych,
 • prowadzeniu dokumentacji eksploatacyjnej urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
 • kwalifikowaniu urządzeń i podzespołów sterowania ruchem kolejowym do napraw i remontów,
 • wykonywaniu napraw bieżących, remontów, pomiarów i regulacji urządzeń i podzespołów sterowania ruchem kolejowym.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent kierunku technik automatyk sterowania ruchem kolejowym może podjąć pracę w:

 • zakładach zarządzania infrastrukturą kolejową,
 • różnych firmach - zespołach naprawczych i obsługowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
 • zakładach budowy, remontu i utrzymania ruchu kolejowego oraz utrzymania urządzeń
 • fabrykach produkujących sprzęt dla kolejnictwa, w szczególności urządzenia sterowania ruchem kolejowym,
 • miejscach projektowania urządzeń sterowania ruchem kolejowym i ich badania technicznego.
 • może otworzyć własną działalność gospodarczą.

 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

TKO.02. Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym 

 

EGZAMINY ZAWODOWE

W trakcie nauki zawodu uczeń zdaje egzamin kwalifikacyjny, który przeprowadzany jest w Ośrodku Egzaminacyjnym w naszej szkole: Po pozytywnym zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego oraz otrzymaniu świadectwa ukończenia technikum otrzymuje się tytuł i dyplom Technika automatyka sterowania ruchem kolejowym.

 

Przedmioty punktowane podczas naboru:

 • język polski
 • matematyka
 • informatyka
 • język obcy
Dodano: 2023-03-10Wróć do listy artykułów
Zespół Szkół Technicznych im. A. Garnuszewskiego
ul. Parkowa 1, 83-110 Tczew, tel./fax (058) 531-00-15
emial: szkola@zst.etczew.eu
Strona główna | Galeria | Kontakt
Wszystie prawa zastrzeżone © 2009 - Zespół Szkół Technicznych w Tczewie