Zespół Szkół Technicznych im. Komandora Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie Home | Galeria | Kontakt Strona główna Galeria Kontakt
Egzaminy poprawkowe 2019/20

24.08.2020 r.
(poniedziałek)


Przedmiot: matematyka
Termin: 24.08.2020 (poniedziałek) godz. 8.00
Sala: 14

Dodano: 2020-06-29Czytaj więcej
Rozdanie świadectw

Dzień 26 czerwca 2020 r. jest dniem uroczystego zakończenia roku szkolnego. Z powodu pandemii koronawirusa w tym roku jest on inny niż dotychczas.


Dyrekcja umożliwia odbiór świadectw w niżej wymienionych godzinach i zgodnie z opisanymi zasadami:

Dodano: 2020-06-23Czytaj więcej
O czym nalezy pamiętać podczas egzaminu

 

Dodano: 2020-06-15
Zgody na staż

Poniżej znajdują się formularze zgody dla rodziców uczniów niepełnoletnich oraz dla uczniów pełnoletnich, które należy wypełnić, aby kontynuować staż w ramach projektu w wakacje dla osób, które zaczęły staż w ferie.

Zgoda rodzica

Zgoda ucznia

Dodano: 2020-06-15
Komunikat dot. egzaminu zawodowego w sesji czerwiec/lipiec 2020

KOMUNIKAT DLA ABSOLWENTÓW ORAZ UCZNIÓW ZST

PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

W SESJI CZERWIEC/LIPIEC 2020

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Dodano: 2020-06-15Czytaj więcej
Komunikat

Przypominamy, że w związku z egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie, dzień 23 czerwca 2020 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

Dodano: 2020-06-15
Komunikat dla maturzystów

KOMUNIKAT  DLA  ABSOLWENTÓW – MATURA 2020

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

1)      zdający

2)      osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania oraz obsługi sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny),

3)      inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.

4)      pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły żadnych zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych i maskotek.                                                                                                                                                            

Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać sobie przyborów. PRZYBORY NA EGZAMIN MATURALNY MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMAGONIA ZAWARTE W WTYCZNYCH CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ  np. na matematykę – kalkulator wykonujący proste działania matematyczne.

Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (PRZYNAJMNIEJ 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1)      podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2)      wychodzi do toalety

3)      kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

Szczegółowy harmonogram matur  jest umieszczony na tablicy w holu głównym szkoły oraz w gablocie obok portierni .

Osoby zdające egzamin w danym dniu powinny się zgłosić  się min. 30 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu.

 

 

v-ce dyr. ZST Andrzej Piotrowski

 

 

 

 

Dodano: 2020-06-04
Konsultacje
Dodano: 2020-06-02
Komunikat ws. egzaminu maturalnego 2020

Szanowni Rodzice! Drodzy Absolwenci!

Przekazuję informację o egzaminach maturalnych w czerwcu 2020 r.

8 czerwca 2020r. godz. 9.00 - j. polski pp

8 czerwca 2020 r. godz. 14.00 - j. polski pr

9 czerwca 2020 r. godz. 9.00 - matematyka pp

10 czerwca 2020 r środa godz. 9.00 j. angielski pp

10 czerwca 2020 r środa godz. 14.00 j. angielski pr

11 i 12 czerwca czwartek i piątek dni bez egzaminów!

15 czerwca 2020 r. godz. 9.00 poniedziałek matematyka pr

16 czerwca 2020 r. wtorek godz. 9.00 biologia – pr

16 czerwca 2020 r. wtorek godz. 14.00 wiedza o społeczeństwie – pr

17 czerwca 2020 r. środa godz. 9.00 chemia – pr

17 czerwca 2020 r. środa godz. 14.00 informatyka – pr

18 czerwca 2020 r. czwartek godz. 9.00 język niemiecki – pp

18 czerwca 2020 r. czwartek godz.14.00 język niemiecki – pr

19 czerwca 2020 r. piątek godz. 9.00 geografia – pr

19 czerwca 2020 r. piątek godz. 14.00 historia sztuki – pr

24 czerwca 2020 r. środa godz. 9.00 fizyka i astronomia / fizyka – pr

24 czerwca 2020 r. środa godz. 14.00 historia – pr

 

EGZAMINY USTNE NIE ODBĘDĄ SIĘ!

Dodano: 2020-05-27Czytaj więcej
Polityka prywatności

Polityka prywatności

Publikujemy ten dokument w celu wyjaśnienia powodów, dla których gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w ramach prowadzonej przez nas działalności:

Dodano: 2020-05-20Czytaj więcej
Zespół Szkół Technicznych im. kmdra A. Garnuszewskiego
ul. Parkowa 1, 83-110 Tczew, tel./fax (058) 531-00-15
e-mail: szkola@zst.etczew.eu
Strona główna | Galeria | Kontakt
Wszystie prawa zastrzeżone © 2009 - Zespół Szkół Technicznych w Tczewie