Zespół Szkół Technicznych im. Komandora Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie Home | Galeria | Kontakt Strona główna Galeria Kontakt
Wyniki przetargu

Tczew dnia  29.07.2014r.

 

OGŁOSZENIE  O  WYNIKACH

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie drogi pożarowej oraz odprowadzenie wód opadowych

W związku z rozstrzygnięciem postępowania na zamówienie publiczne, w którym jedynym kryterium oceny ofert była cena, Zespół Szkół Technicznych   w Tczewie informuje jak niżej:

Po zbadaniu i ocenie ofert, na podstawie kryterium określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – tj.ceny, dokonano zgodnie z art.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych  wyboru najkorzystniejszej oferty firmy: SŁUŻBA DROGOWA s.c. Wacław Kowalski i Sylwia Szutowicz  ul. Jagiellońska 56A – cena oferty: 30.996,00 zł – 100 pkt,

 

  1. Poniżej podajemy pozostałe firmy, które złożyły w przedmiotowym postępowaniu oferty, wraz z uzyskaną punktacją:

 

-  Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „WAGMAR” Grzegorz Wons, Marek Bąkowski  83-200 Starogard Gdański ul. Hallera 19B – cena oferty: 66.420 zł – 46,67 pkt

 

      Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust.1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz w przypadku trybu przetargu nieograniczonego nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

W związku z powyższym informujemy, że umowa zostanie zawarta w dniu 4 sierpnia 2014r. 

Dodano: 2014-07-30Wróć do listy artykułów
Zespół Szkół Technicznych im. A. Garnuszewskiego
ul. Parkowa 1, 83-110 Tczew, tel./fax (058) 531-00-15
emial: szkola@zst.etczew.eu
Strona główna | Galeria | Kontakt
Wszystie prawa zastrzeżone © 2009 - Zespół Szkół Technicznych w Tczewie