Zespół Szkół Technicznych im. Komandora Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie Home | Galeria | Kontakt Strona główna Galeria Kontakt
Terminy rekrutacji

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/24

 

Od 15 maja do 20 czerwca 2023 do godziny 15.00

 

Zarejestruj się na stronie tczew.edu.com.pl/kandydat

Wypełnij elektroniczny wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.  

Przynieś do szkoły pierwszego wyboru wydrukowany i podpisany przez Ciebie i rodziców wniosek.

 

Od 23 czerwca do 12 lipca 2023 do godziny 15.00

Dostarcz do szkoły pierwszego wyboru:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

(oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej)

 

19 lipca 2023 r.

Sprawdź, czy jesteś na liście zakwalifikowanych kandydatów.

 

od 20 lipca do 26 lipca 2023 do godziny 15.00

 

Dostarcz do szkoły, do której zostałeś zakwalifikowany, oryginały dokumentów:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • dwa zdjęcia.

 

27 lipca do godziny 14.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Terminarz dostępny również na stronie: 8klasa.codalej.powiat.tczew.pl

Dodano: 2023-03-10Wróć do listy artykułów
Zespół Szkół Technicznych im. A. Garnuszewskiego
ul. Parkowa 1, 83-110 Tczew, tel./fax (058) 531-00-15
emial: szkola@zst.etczew.eu
Strona główna | Galeria | Kontakt
Wszystie prawa zastrzeżone © 2009 - Zespół Szkół Technicznych w Tczewie