Zespół Szkół Technicznych im. Komandora Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie Home | Galeria | Kontakt Strona główna Galeria Kontakt
Lokalny System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w partnerstwie tczewskim

logo projekt1.jpg

Zespół Szkół Technicznych w Tczewie wraz z partnerami:

 

Fundacją Pokolenia Tczew,

NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień „Zapowiednik” Opalenie,

Gminą Miejską Tczew – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Tczew,

 

rozpoczął realizację projektu

 

„Lokalny System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w partnerstwie tczewskim” – edycja II.

 

Głównym celem projektu jest zmniejszenie poziomu ubóstwa i włączenie społeczne poprzez wzrost aktywności społecznej i zawodowej  205  osób wykluczonych społecznie oraz ich otoczenia (110 kobiet/95 mężczyzn, w tym 40 osób z niepełnosprawnością).

 

W ramach projektu oferujemy: 

 

- wsparcie w aktywizacji społecznej (terapia psychologiczna, terapia uzależnień, warsztaty,

doradztwo), 

- wsparcie w aktywizacji zawodowej (pomoc w znalezieniu pracy, kursy i praktyki zawodowe).

W czasie projektu powstanie również Inkubator Przedsiębiorczości Młodych, w ramach którego kompleksowe wsparcie otrzymają osoby między 18 a 21 rokiem życia.

Projekt będzie trwał do 31.12.2021 roku.

Wartość projektu to 3 066 653,11zł w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 2 606 655,14zł.

Projekt realizujemy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WP 2014 – 2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.1 Poddziałania 6.1.1.

 

Informacja.doc

Dodano: 2020-03-31Wróć do listy artykułów
Zespół Szkół Technicznych im. A. Garnuszewskiego
ul. Parkowa 1, 83-110 Tczew, tel./fax (058) 531-00-15
emial: szkola@zst.etczew.eu
Strona główna | Galeria | Kontakt
Wszystie prawa zastrzeżone © 2009 - Zespół Szkół Technicznych w Tczewie