Schemat ogranizacyjny

wpis w: Struktura organizacyjna | 0

Schemat organizacyjny Zespołu Szkół Technicznych im Komandora Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie Związki Zawodowe Rada Rodziców DYREKTOR Rada … Samorząd Pedagogiczna Uczniowski ………………………………………………………………… Wicedyr Wicedyr Kier. szkol. Kier. Gł. Kier Sekretarz Specjalista Pomoc ds.dyd. ds.pedag.

Załatwianie spraw

wpis w: Załatwianie spraw | 0

Sekretariat szkoły i internatu przyjmuje podania, skargi, wnioski i pisma interesantów. Jest również możliwość uzyskania informacji korespondencyjnie i poczta elektroniczną na adres ZST w Tczewie. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego. Sekretariat szkoły … Continued

Status prawny

wpis w: Status prawny | 0

Najważniejsze akty prawne dotyczące Biuletynu Informacji Publicznej • USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz.U.01.112.1198) • USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.02.101.926) • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i … Continued

Dane teleadresowe

wpis w: Dane teleadresowe | 0

Nasz adres:   Zespół Szkół Technicznych im. Komandora Antoniego Garnuszewskiego ul. Parkowa 1   83-110 TCZEW   tel./fax (058) 531-00-15 http://www.zst.etczew.eu e-mail: szkola@zst.etczew.eu Sekretariat czynny w godzinach: 7.10 – 15.00