Załatwianie spraw

wpis w: Załatwianie spraw | 0

Sekretariat szkoły i internatu przyjmuje podania, skargi, wnioski i pisma interesantów. Jest również możliwość uzyskania informacji korespondencyjnie i poczta elektroniczną na adres ZST w Tczewie. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego. Sekretariat szkoły … Continued