Status prawny

wpis w: Status prawny | 0

Najważniejsze akty prawne dotyczące Biuletynu Informacji Publicznej • USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz.U.01.112.1198) • USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.02.101.926) • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i … Continued