Schemat ogranizacyjny

wpis w: Struktura organizacyjna | 0

Schemat organizacyjny Zespołu Szkół Technicznych im Komandora Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie Związki Zawodowe Rada Rodziców DYREKTOR Rada … Samorząd Pedagogiczna Uczniowski ………………………………………………………………… Wicedyr Wicedyr Kier. szkol. Kier. Gł. Kier Sekretarz Specjalista Pomoc ds.dyd. ds.pedag.

Załatwianie spraw

wpis w: Załatwianie spraw | 0

Sekretariat szkoły i internatu przyjmuje podania, skargi, wnioski i pisma interesantów. Jest również możliwość uzyskania informacji korespondencyjnie i poczta elektroniczną na adres ZST w Tczewie. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego. Sekretariat szkoły … Continued

1 2