Załatwianie spraw

wpis w: Załatwianie spraw | 0

Sekretariat szkoły i internatu przyjmuje podania, skargi, wnioski i pisma interesantów. Jest również możliwość uzyskania informacji korespondencyjnie i poczta elektroniczną na adres ZST w Tczewie. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego. Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.10 – 15.00 Dla uczniów od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 13.00

Zostaw Komentarz